Ikk no
gan ya hayama ni
tsuki o in su


Sznur dzikich gęsi
a księżyc nad wierchami
jak sygnatura

Buson (1775)

  Następny