Wybór klasycznych
wierszy haiku

Z wydania w tłumaczeniu
Agnieszki Żuławskiej-Umedy